「Dr.Strangelove」さんのページ

総レビュー数: 365レビュー(全て表示) 最終投稿: 2007年01月07日

駄作というわけではないが、面白いわけでもない。中途半端。

ナイスレビュー: 0

[投稿:2008-10-08 11:06:18] [修正:2008-10-08 11:06:18] [このレビューのURL]